מלאי דירות

או בחרו מגרש בהדמיה

הדמיה להמחשה בלבד
ההדמיה ו/או הצילום לרבות אלו שבתוך המגרשים נועדו לאילוסטרציה ולהמחשה כללית בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה. רק היתרי הבניה שיתקבלו ותכניות המכר והמפרטים שיצורפו להסכם המכר יחייבו את החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי: (1)האלמנטים הנראים בצילום משקפים את שהיה קיים ביום הצילום; (2)ההדמיה של אלמנטים מחוץ למגרשים בהם בונה צד ג' נכון לתאריך הפקת ההדמיה, הן במגרשים שבבעלות אחרים והן במגרשים המיועדים לצרכי ציבור, מהווה אילוסטרציה בלבד ואין בה כדי לחייב את החברה.

*מובהר, כי ככל ומצוין כיוון אוויר לרבות במחירון, בתכניות ובכל מקום אחר, הדבר מצוין באופן כללי ולשם אוריינטציה כללית בלבד ללא שהחברה אחראית לדבר. החברה מחויבת להיתרי הבניה שיתקבלו ולתכניות ומפרטים שיצורפו להסכם המכר ולהם בלבד

אפשרויות סינון נוספות

סינון מתקדם

כאן תוכלו להתרשם מהדירות המוצעות
בפרויקט.
בשלב “בחירת הדירה” ניתן להתעדכן
במלאי הדירות הזמין.
לפניות בנושאי נגישות ניתן ליצור קשר עם גלעד ראובני, רכז נגישות קבוצת אשטרום:
טל' – 03-6231418, נייד – 054-2324557,
דוא"ל – gildar@ashtrom.co.il